Betingelser og vilkår

Ved bruk av nettstedet samtykker du i å følge disse betingelser. Det er derfor viktig at du setter deg inn i reglene. All bruk av dette nettstedet som er i strid med disse betingelser eller med norsk lov vil medføre at du kan lukkes ute fra tjenesten. Slik bruk gjør dessuten at du risikerer å komme i erstatningsansvar eller straffansvar.

 

Dette nettstedet eies og drives av lokaliser.no fra selskapets kontorer i Norge. Nettstedet er ene og alene rettet mot det norske marked, og forholder seg derfor alene til norske myndigheter og norsk lovgivning. GSK går ikke god for og har intet ansvar for at innholdet og tjenesten på dette nettstedet egner seg eller er tilgjengelig for bruk andre steder enn i Norge.

 

Dette nettstedet tilbyr internett tjenester for bedrifter i Norge. Hva angår søkemotor og tredjeparts nettsiders behandling av medier er utenfor lokaliser.no’s kontroll og ansvar. Resultater fra tjenester tilbudt av lokaliser.no betinger på søkemotorer og tredjeparts nettsider fremstilling som fremgår i kontrakt.

 

Linker på dette nettområdet vil føre til nettsteder som ikke eies og/eller kontrolleres av lokaliser.no. Når du aktiverer disse forlater du www.lokaliser.no, og lokaliser.no fraskriver seg ethvert ansvar for innholdet eller tjenestene på de nettsteder det linkes til, herunder endringer i innholdet eller tjenestene som måtte foretas etter at linken er lagt ut hos lokaliser.no.

 

Ved bruk av lokaliser.no’s nettsted plikter du å sette deg inn i lokaliser.no’s retningslinjer for personvern.

 

Om besøkende kommer med tilbakemeldinger til lokaliser.no som for eksempel spørsmål, kommentarer eller forslag – skal informasjonen anses som ikke-konfidensiell og lokaliser.no skal ikke ha forpliktelser av noe slag med hensyn til hemmelighold av denne informasjonen. Videre skal lokaliser.no ha rettigheter til å reprodusere, bruke, legge frem og distribuere informasjonen til andre uten noen form for restriksjoner. lokaliser.no skal også ha rettighetene til å bruke konsept, kunnskap eller teknikk som måtte ligge i slik informasjon til et hvilket som helst formål. Reglene i dette punkt må leses i sammenheng med lokaliser.no’s retningslinjer for personvern, som uansett vil gjelde.

 

lokaliser.no har eiendomsretten og opphavsretten til alt innhold på dette nettstedet. Du kan lese, se, skrive ut og laste ned materiell fra disse sidene, men bare til eget, privat og ikke-kommersielt bruk. Bortsett fra slik bruk er det ikke tillatt å benytte tekst, bilder eller annet innhold på nettstedet. Kopiering eller annen form for reproduksjon av deler eller hele innholdet i noen form er forbudt med mindre det er innhentet tillatelse fra lokaliser.no. Misbruk i forhold til disse bestemmelser vil kunne medføre erstatningsansvar; det er dessuten straffbart.

 

Betingelser og vilkår på dette nettstedet styres av norsk lov. Oppstår tvist om disse betingelser og vilkår skal sak reises på det sted der lokaliser.no har sitt hovedkontor i Norge.

 

Disse betingelsene og vilkårene kan være gjenstand for jevnlig revidering. Alle brukere plikter å sjekke vilkår og betingelser regelmessig. Registrerte brukere vil bli varslet pr. epost om endringer.

Usikker hvor du skal begynne?

La oss ta en uformell prat hos dere, på kafe' eller nettmøte.

Foretrekker du å sende inn kontaktskjema i stedet?

Resurser:

Nyttige linker

Lokal søke terminologi

Kontakt info:

Lokaliser AS

Medhuagen 13, 5174 Mathopen

+4790111179